Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități !Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a O.N.U. la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007, semnată de România la 26 septembrie 2007 şi intrată în vigoare în data de 3 mai 2008

Ratificată prin Legea Nr. 221 din 11 Noiembrie 2010


Aprobarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul operațional privind implementarea strategiei naționale

 


Pagina web ANPD a fost creată prin Proiectul „Modernizarea serviciilor publice de informare și relaționare cu cetățenii, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice” – cod SMIS 13264. Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 

www.fonduriadministratie.ro

Inovație în administrație!”


Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi