Autor: C D

Comunicat de presă în urma desfășurării Conferinței de lansare a proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529

București 14.02.2020 Conferință de lansare a proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529 În data de 13 februarie 2020, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor...

Conferința de deschidere a proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Adopții și Copii (ANDPDCA) implementează Proiectul ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529, proiect cofinanțat din Fondul Social...

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164,...

Solicitare oferte privind prestarea de servicii de închiriere sală + coffe breack pentru conferința de deschidere a proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+618/127529

Solicitare oferte privind prestarea de servicii de închiriere sală + coffe breack pentru conferința de deschidere a proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+618/127529, ce...

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi