Premii de excelență în domeniul dizabilității

Începând din anul 2016, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități instituie Premiul de Excelență în domeniul dizabilității.

Premiul reprezintă o distincție profesională pentru întreaga activitate și se acordă în data de 03 decembrie – Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități în scopul recunoașterii contribuțiile remarcabile în domeniul protecției, promovării și respectării drepturilor pentru persoanele cu dizabilități.

Premiul de Excelență se acordă în cadrul fiecăreia dintre cele două secțiuni:

– Secțiunea I-a -,,O viață în susținerea drepturilor persoanelor cu dizabilități” pentru personalități marcante în domeniu;

– Secțiunea a II-a -,,Impact în comunitate” pentru organizații neguvernamentale.

Metodologia de acordare a premiilor de excelență în domeniul dizabilității a fost aprobată prin Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2141/08.11.2016.

  • Pentru depunerea candidaturilor în cadrul secțiunii I-a – ,,O viață în susținerea drepturilor persoanelor cu dizabilități” persoana nominalizată trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) vârsta de 18 ani împliniți și activitate desfășurată pe teritoriul României;

b) activități desfășurate în scopul protecției, promovării şi asigurării exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi.

Nominalizare trebuie să fie făcută de organizații neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul dizabilității.

  • Pentru depunerea candidaturilor în cadrul secțiunii a II-a – ,,Impact în comunitate” este necesară îndeplinirea următoarelor criterii:

a) activități desfășurate, pe teritoriul României, în scopul protecției, promovării şi asigurării exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi;

b) experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;

Candidatura în vederea participării la competiție trebuie să fie depusă în nume propriu.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi