Conducere

Maria Mădălina TURZA

~ Preşedinte – cu rang de Secretar de stat

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții


Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi