Ordine ministru MMJS


Ordinul comun al ministrului muncii și al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019  pentru stabilirea modelului de convenție privind transportul persoanelor cu handicap
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi