Carieră

Codul de etică şi conduită profesională ANPD


Rezultate finale ocupare posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cu finanțare nerambursabilă de către AMPOCU, cod MySMIS 130164

Postat în data de 03.12.2019


Rezultate finale experți externi în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Postat în data de 02.12.2019


Rezultate interviu ocupare posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cu finanțare nerambursabilă de către AMPOCU, cod MySMIS 130164

Postat în data de 29.11.2019


Rezultate interviu experți externi în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Postat în data de 29.11.2019


Rezultate evaluare și selecție posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cu finanțare nerambursabilă de către AMPOCU, cod MySMIS 130164

Postat în data de 26.11.2019


Rezultate evaluare și selecție experți externi în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Postat în data de 26.11.2019


Rezultate finale recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 22.11.2019


Rezultate finale recrutare și selecție expert extern – expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 22.11.2019


Rezultate interviu recrutare și selecție expert extern-expert achizitii publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+:127682

Postat în data de 20.11.2019


Rezultate interviu recrutare și selecție expert extern-expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+:127682

Postat în data de 20.11.2019


Anunț recrutare și selecție 9 posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cu finanțare nerambursabilă de către AMPOCU, cod MySMIS 130164

Formular anexa 1.1

Formular anexa 1.2

Formular anexa 1.3

Postat în data de 15.11.2019


Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Formular anexa 1.1

Formular anexa 1.2

Formular anexa 1.3

Postat în data de 15.11.2019


Rezultate evaluare și selecție dosare expert extern – expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 15.11.2019


Rezultate evaluare și selecție dosare expert extern – expert achiziții publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 15.11.2019


Anunț recrutare și selecție expert extern – expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 04.11.2019


Anunț recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 04.11.2019


Rezultate recrutare și selecție experți externi proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+:127682

Postat în data de 29.10.2019


Rezultate finale recrutare și selecție personal în cadrul proiectului „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”cod SIPOCA 618/cod MySMIS 127529

Postat în data de 29.10.2019


Rezultate interviu experți externi proiect „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate” cod SIPOCA 618/cod MySMIS 127529

Postat în data de 25.10.2019


Rezultate evaluare și selecție dosare experți externi pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate” cod SIPOCA 618 / cod MySMIS 127529

Postat în data de 22.10.2019


Anunț recrutare și selecție experți externi proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+:127682

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 18.10.2019


Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate” cod SIPOCA 618 / cod MySMIS 127529

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 10.10.2019


Rezultate finale expert extern cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Postat în data de 10.07.2019


Rezultate interviu expert extern cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Postat în data de 08.07.2019


Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”

Formular anexa 1.1

Formular anexa 1.2

Formular anexa 1.3

Postat în data de 19.06.2019


Rezultate selecție dosare expert extern cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Postat în data de 02.07.2019


Rezultate finale concurs de promovare în grad profesional

Postat în data de 08.05.2019


Rezultate probă interviu concurs de promovare în grad profesional

Rezultate proba scrisă concurs de promovare în grad profesional

Postat în data de 06.05.2019


Rezultate selecție dosare concurs promovare în grad profesional

Postat în data de 25.04.2019


Anunț concurs promovare în grad profesional 06.05.2019

Postat în data de 05.04.2019


Rezultate finale 2 experți externi cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Postat în data de 02.04.2019


Rezultate interviu 2 experți externi cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Postat în data de 29.03.2019


Rezultate selecție dosare 2 experți externi cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Postat în data de 26.03.2019


Anunț recrutare și selecție 2 experți externi cod SIPOCA 619 cod MySMIS 127534

Formular anexa 1.1

Formular anexa 1.2

Formular anexa 1.3

Postat în data de 15.03.2019


Rezultat final examen promovare personal contractual 15-20.11 2018

Postat în data de 22.11.2018


Rezultat probă scrisă examen promovare personal contractual 15-20.11 2018

Postat în data de 20.11.2018


Rezultat probă selecție examen promovare personal contractual 15-20.11.2018

Postat în data de 15.11.2018


Anunt examen promovare personal contractual 15-20.11.2018

Postat în data de 06.11.2018


Rezultate finale concurs promovare grad profesional

Postat în data de 09.08.2018


Rezultate probă interviu concurs promovare grad profesional

Postat în data de 08.08.2018


Rezultate probă scrisă concurs promovare grad profesional

Postat în data de 06.08.2018


Rezultate selecție concurs promovare grad profesional

Postat în data de 30.07.2018


Anunț concurs promovare în grad profesional 6 august 2018

Postat în data de 05.07.2018


Rezultate finale concurs promovare grad profesional

Postat în data de 27.09.2017


Rezultate probă interviu concurs promovare grad profesional

Postat în data de 26.09.2017


Rezultate proba scrisă concurs promovare grad profesional

Postat în data de 26.09.2017


Rezultate probă selecție dosare concurs promovare grad profesional

Postat în data de 19.09.2017


Anunț concurs promovare grad profesional

Postat în data de 28.08.2017


Rezultate finale concurs consilier juridic principal

Rezultate finale concurs consilier juridic superior

Postat în data de 19.04.2017


Rezultate proba interviu consilier juridic principal

Rezultate proba interviu consilier juridic superior

Postat în data de 14.04.2017


Rezultate proba scrisă concurs consilier juridic principal

Rezultate proba scrisă concurs consilier juridic superior

Postat în data de 11.04.2017


Rezultate selecție dosare concurs consilier juridic principal

Rezultate selecție dosare concurs consilier juridic superior

Postat în data de 04.04.2017


Anunț concurs recrutare

Postat în data de 13.03.2017


Rezultate finale auditor principal Compartiment Audit Public Intern

Postat în data de 10.02.2017


Rezultate proba interviu auditor principal Compartiment Audit Public Intern

Postat în data de 09.02.2017


Rezultate proba scrisă auditor principal Compartiment Audit Public Intern

Postat în data de 08.02.2017


Rezultate selecție consilier juridic principal Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Postat în data de 07.02.2017


Rezultate selecție auditor principal Compartiment Public Intern

Rezultate transfer la cerere

Postat în data de 31.01.2017


Anunţ concurs recrutare

Anunţ ocupare funcţie publică prin transfer la cerere

Model cerere transfer

Postat în data de 10.01.2017


Rezultate examen promovare personal contractual

Postat în data de 30.12.2016


Anunț examen promovare personal contractual

Postat în data de 15.12.2016


Rezultate finale consilier debutant Serviciul Economic, Administrativ

Rezultate finale consilier debutant Compartiment Relații cu Publicul

Postat în data de 09.12.2016


Rezultate interviu consilier debutant Serviciul Economic, Administrativ

Rezultate interviu consilier debutant Compartimentul Relații cu Publicul

Postat în data de 07.12.2016


Rezultate proba scrisă consilier debutant Compartimentul Relaţii cu Publicul

Rezultate proba scrisă consilier debutant Serviciul Economic, Administrativ

Postat în data de 29.11.2016


Rezultate probă scrisă consilier juridic superior

Postat în data de 25.11.2016


Rezultate soluționare contestație probă selecție auditor superior

Postat în data de 23.11.2016


Rezultate selecție auditor superior Compartiment Audit Public Intern

Rezultate selecție consilier debutant Serviciul Economic Administrativ

Rezultate selecție consilier debutant Compartiment Relații cu Publicul

Rezultate selecție consilier juridic superior Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Postat în data de 21.11.2016


Anunț concurs recrutare

Postat în data de 25.10.2016


Rezultate finale concurs 08.08.2016

Postat în data de 08.08.2016


Rezultate proba interviu 03.08.2016


Rezultate proba scrisă 03.08.2016

Postat în data de 03.08.2016


Rezultate selecţie dosare 26.07.2016

Postat în data de 26.07.2016


Anunț concurs promovare în grad profesional

Postat în data de 30.06.2016


Rezultate finale 28.06.2016

Postat în data de 28.06.2016


Rezultate selecție dosare 22.06.2016

Postat în data de 22.06.2016


Rezultate finale concurs 8-10 iunie 2016

Postat în data de 10.06.2016


Rezultate proba interviu 10.06.2016

Postat în data de 10.06.2016


Rezultate proba scrisa 08.06.2016

Postat în data de 08.06.2016


Rezultat selecție dosare

Postat în data de 01.06.2016


Anunț concurs

Postat în data de 30.05.2016


Anunț concurs

Postat în data de 17.05.2016


Rezultate finale concurs 10-13 mai

Postat în data de 17.05.2016


Rezultate interviu 13.05.2016

Postat în data de 16.05.2016


REZULTATE PROBA SCRISĂ

Rezultat proba scrisă 10 mai 2016-1

Rezultat proba scrisă 10 mai 2016-2

Postat în data de 10.05.2016


Rezultat selecție dosare

Postat în data de 09.05.2016


Anunț concurs

Postat în data de 08.04.2016


Rezultat selecție dosare

Postat în data de 14.10.2015 ora 09.00


Anunț concurs

Postat în data de 25.09.2015 ora 08.30

 

 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi