Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități implementează proiectul  ”Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 619/127534, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul se derulează în perioada 25.01.2019-25.06.2021 și are ca scop consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în România.

Obiectivul general al proiectului este de a face funcțional în România mecanismul de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Elaborarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 2021-2027
  2. Dezvoltarea unui mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei 2021-2027 prin obținerea de dovezi privind modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt respectate.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt următoarele:

  1. Strategia națională privind  drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027
  2. Mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei naționale privind  drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027
  3. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile publice centrale în utilizarea instrumentelor de lucru şi standardelor realizate în cadrul proiectului pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Valoare totală a proiectului (LEI): 9.689.034,43 lei din care 8.137.225,38 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene.


Comitet Interministerial pentru Asigurarea Implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CIAIC)

Prima întâlnire CIAIC 18.12.2019


Rezultate finale experți externi în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Postat în data de 02.12.2019


Rezultate interviu experți externi în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Postat în data de 29.11.2019


Rezultate evaluare și selecție experți externi în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Postat în data de 26.11.2019


Informare privind implementarea proiectului

Set indicatori + Plan colectare

1. Accesibilitate și mobilitate

2. Protecția efectivă a drepturilor

3. Ocupare

4. Protecție socială

5. Viață independentă

6. Educație

7. Sănătatea

8. Participare politică și publică

Postat în data de 18.11.2019


Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 619/cod MySMIS 127534

Formular anexa 1.1

Formular anexa 1.2

Formular anexa 1.3

Postat în data de 15.11.2019


Informații privind implementarea proiectului

Postat în data de 02.08.2019


Conferință de lansare a proiectului”Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”

Postat în data de 22.05.2019

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi