Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) implementează proiectul Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529, proiect co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este: 06.08.2019-06.07.2022

Data de începere: 06.08.2019

Obiectivul general constă în accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități concomitent cu proiectarea politicii publice și a instrumentelor de lucru pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea re/instituționalizării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea re/instituționalizării, bazată pe dovezi obținute din evaluarea ex ante;
  2. Proiectarea instrumentelor de lucru în domeniul serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități;
  3. Realizarea coordonării la nivel interinstituțional pentru evitarea suprapunerilor de inițiative și evitarea dublei finanțări.

 Rezultatele preconizate ale proiectului sunt următoarele:

  1. Propunere de politici publice pentru prevenirea instituționalizării.
  2. Instrumente de monitorizare și control a standardelor în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap.

Valoare totală a proiectului (LEI): 15.013.626,47 lei din care 12.609.023,52 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Postat în data de 20.08.2019

 

 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi