Selecție publică de proiecte din cadrul PIN 2017

Raportul Comisiei pentru soluționarea contestațiilor

Postat în data de 29.06.2017


Raport final PIN 2017 sesiunea 2

Postat în data de 19.06.2017


Selecția publică de proiecte din cadrul PIN 2017 – sesiunea 2

ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului de Interes Național – sesiunea de finanțare 2017, sesiunea 2.

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunțul de participare la selecţia publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Național – sesiunea de finanțare 2017, sesiunea 2

Decizie aprobare Ghidul solicitantului – sesiunea de finanțare 2017

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional – sesiunea de finanțare 2017

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități 271/04.11.2016, privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

PIN 2017 – Formularul 1 – Cererea de solicitare a finanțării

PIN 2017 – Formularul 2 – Propunere tehnică și financiară

PIN 2017 – Formularul 3 – Declarația de imparțialitate

PIN 2017 – Formularul 4 – Declarație pe proprie răspundere

PIN 2017 – Formularul 5 – Declarație privind capacitatea profesională

PIN 2017 – Formularul 6 – Acord de parteneriat

PIN 2017 – Formularul 8 – Declarație privind spațiile și dotările folosite

PIN 2017 – Formularul 9 – Curriculum vitae (Europass)

Postat în data de 26.04.2017


PIN 2017 sesiunea 2 – Clarificări I

Postat în data de 17.05.2017


Raport selecție PIN 2017

Postat în data de 24.04.2017


ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului de Interes Național – sesiunea de finanțare 2017.

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunțul de participare la selecţia publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Național – sesiunea de finanțare 2017

Decizie aprobare Ghidul solicitantului – sesiunea de finanțare 2017

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional – sesiunea de finanțare 2017

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități 271/04.11.2016, privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

PIN 2017 – Formularul 1 – Cererea de solicitare a finanțării

PIN 2017 – Formularul 2 – Propunere tehnică și financiară

PIN 2017 – Formularul 3 – Declarația de imparțialitate

PIN 2017 – Formularul 4 – Declarație pe proprie răspundere

PIN 2017 – Formularul 5 – Declarație privind capacitatea profesională

PIN 2017 – Formularul 6 – Acord de parteneriat

PIN 2017 – Formularul 8 – Declarație privind spațiile și dotările folosite

PIN 2017 – Formularul 9 – Curriculum vitae (Europass)

Postat în data de 21.03.2017


PIN 2017 – Clarificări II

Postat în data de 14.04.2017


PIN 2017 – Clarificări I

Postat în data de 10.04.2017

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi