Selecție publică de proiecte din cadrul PIN 2018

Anunțul de atribuire a convențiilor de finanțare nerambursabilă PIN

Postat în data de 13.11.2019


Selecţia publică de proiecte din cadrul PIN – sesiunea 6

ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă.

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunţul de participare la selecţiile publice de proiecte din cadrul Programelor de Interes Național – sesiunea 6;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, sesiunea 6;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, sesiunea 6;

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului, sesiunea 6.

Postat în data de 20.08.2019


Decizie privind aprobarea listei de proiecte propuse spre finanțare din PIN – ca urmare a derulării sesiunilor de selecție publică de proiecte 5 și 6

Postat în data de 11.10.2019


Raport final PIN – sesiunea 6

Postat în data de 03.10.2019


Selecţia publică de proiecte din cadrul PIN – sesiunea 5

ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă.”

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunţul de participare la selecţiile publice de proiecte din cadrul Programelor de Interes Național – sesiunea 5;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, sesiunea 5;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”, sesiunea 5;

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului, sesiunea 5.

Postat în data de 13.06.2019


Raport final PIN_2018 SESIUNEA 5

Postat în data de 25.07.2019


Clarificări 2 – sesiunea 5

Postat în data de 10.07.2019


Clarificări 1 – sesiunea 5

Postat în data de 05.07.2019


Decizie privind aprobarea listei de proiecte propuse spre finanţare din PIN – ca urmare a sesiunii 1, 2, 3 și 4 de selecție publică de proiecte din cadrul PIN

Postat în data de 31.05.2019


ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă. 

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Național 2 – sesiunea 4;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” – sesiunea 4;

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 115/07.03.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.


Clarificări 1

Postat în data de 15.03.2019


Clarificări 2

Postat în data de 21.03.2019


Clarificări 3

Postat în data de 27.03.2019


Clarificări 4

Postat în data de 01.04.2019


Raport final PIN 2 – sesiunea 4

Postat în data de 18.04.2019


Selecția publică de proiecte din cadrul PIN 2018 (PIN 2) – sesiunea 3

ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă. 

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Național 2 – sesiunea 3;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” – sesiunea 3;

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 22/17.01.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.


Raport final PIN 2018 sesiunea 3 PIN 2

Postat în data de 06.03.2019


Selecţia publică de proiecte din cadrul PIN 2018 – sesiunea 2

ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă. 

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunţul de participare la selecţiile publice de proiecte din cadrul Programelor de Interes Național – sesiunea 2;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” – sesiunea 2;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” – sesiunea 2;

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 864/12.10.2018 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului.


Decizie privind aprobarea listei de proiecte propuse spre finanţare din PIN – ca urmare a sesiunii 1, 2 și 3 de selecție publică de proiecte din cadrul PIN

Postat în data de 18.03.2019


RAPORT al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor depuse ca urmare a comunicării rezultatului evaluării din cadrul Selecției publice de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2018

Postat în data de 30.01.2019


Raport final PIN_2018 SESIUNEA 2

Postat în data de 16.01.2019


DECIZIE nr. 886 din 13.11.2018 CORIGENDUM PIN SESIUNEA 2

Postat în data de 15.11.2018


Clarificări 1 – PIN 2018 sesiunea 2

Postat în data de 30.10.2018


Clarificări 2 – PIN 2018 sesiunea 2

Postat în data de 23.11.2018


ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă.

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunţul de participare la selecţiile publice de proiecte din cadrul Programelor de Interes Național;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”;

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”;

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/17.05.2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional;

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 793/30.07.2018 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului.


Decizie privind aprobarea listei de proiecte propuse spre finanţare din PIN 2018 – ca urmare a primei sesiuni de selecție publică de proiecte din cadrul PIN 2018

Postat în data de 18.10.2018


Raport final PIN 2018

Postat în data de 04.10.2018


Clarificări

Postat în data de 10.08.2018


Clarificări 2

Postat în data de 15.08.2018


Clarificări 3

Postat în data de 23.08.2018


Corrigendum PIN

Clarificări 4

Postat în data de 31.08.2018


Clarificări 5

Postat în data de 10.09.2018

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi