Programul Operațional Regional 2014-2020

Documentul de analiză a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilități din instituții rezidențiale de tip vechi

În contextul în care prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 România și-a asumat dezinstituționalizarea unui număr semnificativ de persoane adulte cu dizabilități, precum și pentru a duce la îndeplinire Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020 aprobată prin HG 655/2016, prin care țara noastră își propune să asigure tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii alternative comunitare, care, în prezent, sunt insuficient dezvoltate, ANPD a întreprins un demers de analiză a nevoilor privind dezinstituționalizarea, demers care servește procesului de fundamentare a selecției obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate prin POR 2014 – 2020.

Demersul de analiză a nevoilor a început în anul 2015 și a constat în selecția centrelor rezidențiale care vor intra în procesul de restructurare prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin finanțare din POR 2014 – 2020.

Rezultatul acestui demers constă în identificarea acelor entități publice prioritare pentru intervenția POR 2014 – 2020 și implicit de fundamentare a Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, aferent apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 destinat obiectivului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale – Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 143/05.05.2017 a fost aprobat “Documentul de analiză a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilități din instituții rezidențiale de tip vechi”. Analiza cuprinde inclusiv Anexa 7 – Lista centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 120 de beneficiari, care sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014–2020 (modificată prin Decizia nr. 171/28.03.2018).

Decizie nr. 171/2018

Decizie nr. 160/2018

Decizie nr. 143/2017

Anexă – Documentul de analiză

Anexa 7 – Lista centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 120 de beneficiari, care sunt eligibile pentru a beneficia de finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014–2020

Decizia nr. 191/2017

Decizia 507 – 2017

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi