Sistem Național de Management privind Dizabilitatea

                           

“Competitivi împreună !”

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), implementează proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)”, cod MySMIS 127682, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Rezultate finale recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 22.11.2019


Rezultate finale recrutare și selecție expert extern – expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 22.11.2019


Rezultate evaluare și selecție dosare expert extern – expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 15.11.2019


Rezultate evaluare și selecție dosare expert extern – expert achiziții publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Postat în data de 15.11.2019


Anunț recrutare și selecție expert extern – expert IT hardware/software proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 04.11.2019


Anunț recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+: 127682

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 04.11.2019


Rezultate recrutare și selecție experți externi proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+:127682

Postat în data de 29.10.2019


Anunț recrutare și selecție experți externi proiect „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, cod MySMIS2014+:127682

Formular Anexa 1.1

Formular Anexa 1.2

Formular Anexa 1.3

Postat în data de 18.10.2019

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi