Buget din toate sursele de venituri
Drepturile de natură salarială nete

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi