Buletin Informativ (Legea 544/2001)

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelorprogramul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, buget şi bilanţ;

f) programele şi strategiile proprii;

g) Listă documente de interes public;

f) Lista cuprinzând categoriile de documentele produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 pentru anul 2018


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 pentru anul 2017


Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 pentru anul 2016

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi