Formulare

Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular

Metodologie ANPD


Reclamaţie Administrativă

Reclamaţie Administrativă I- răspuns negativ

Reclamație administrativă II – nu s-a răspuns în termen


Solicitare Informaţii Publice 

Model de solicitare – cerere tip


FORMULARE

Formulare UPA conform Ordinului nr. 1061/2018

CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

TABEL CU STRUCTURA SI NUMARUL TOTAL AL PERSONALULUI ANGAJAT


Raportul de activitate pentru anul 2019 al unităţii protejate autorizate se va transmite Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități până la data de 31.01.2020.

Model Raport de activitate UPA 2019


Raportul de activitate pentru anul 2018 al unităţii protejate autorizate se va transmite Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități până la data de 31.01.2019.

Model Raport de activitate UPA pentru anul 2018


Raportul de activitate pentru anul 2017 al unităţii protejate autorizate se va transmite prin poștă sau se va depune personal la sediul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din București, Calea Victoriei, nr. 194, sectorul 1, până la data de 31.01.2018.

Model Raport de activitate UPA pentru anul 2017


Raportul de activitate pentru anul 2016 al unităţii protejate autorizate se va transmite prin poștă sau se va depune personal la sediul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din București, Calea Victoriei, nr. 194, sectorul 1.

Macheta poate fi descărcată, în format electronic, de pe site-ul www.anpd.gov.ro și după completare, aceasta va fi transmisă prin e-mail la adresa: upa@anpd.gov.ro

Raportul de activitate pentru anul 2016 al unităţii protejate autorizate și Macheta vor fi transmise pe adresele menționate mai sus, până la data de 31.01.2017.

Model Raport de activitate UPA pentru anul 2016.doc

Macheta Raport de activitate UPA pentru anul 2016.xls


Model Raport Activitate UPA 2015


Raport de activitate UPA pentru anul 2014 

Model Adresă Activitate UPA 2014

Model Raport Activitate UPA 2014


Raport de activitate UPA pentru anul 2013 

Model Adresă Înaintare Raport Activitate UPA 2013

Model Raport Activitate UPA 2013


 

 

 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi