Solicitare informații – Legislaţie

Funcționar public responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public şi responsabil pentru Legea 544/2001

Mihaela Idita – Consilier Superior –  Direcţia Generală Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

Tel: 021.212.54.42 Interior 126

E-mail: registratura@anpd.gov.ro


Descărcare: LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HG Nr 123-2002 Norme Metodologice de Aplicare a Legii 544-2001

HG Nr 478-2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002


Solicitare informaţii publice

Modalităţi de contestare a deciziei

Reclamaţie Administrativă I- răspuns negativ

Reclamație administrativă II – nu s-a răspuns în termen


Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

* Câmpuri obligatorii

Nume:*
Adresă:
E-mail:*
Subiect:*
Informaţiile de interes public solicitate:*

Lista cuprinzând categoriile de documentele produse şi/sau gestionate de către ANPD, potrivit legii;

 1. Proiecte de politici şi strategii sectoriale, acte normative, precum şi programele de reformă în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap ;
 1. Avize de înfiinţare şi funcţionare, pentru centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap;
 1. Autorizaţii pentru unităţile protejate;
 1. Autorizaţii pentru interpreţii în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficienţă de auz;
 1. Metodologii, norme, instrucţiuni şi alte documente necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi;
 1. Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, pentru organizaţiile neguvernamentale;
 1. Acte normative referitoare la derularea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap;
 1. Rapoarte şi date statistice privind numărul persoanelor cu handicap atât instituţionalizate, cât şi neinstituţionalizate, pe tipuri şi grade de handicap, pe sexe , pe grupe de vârstă , pe tipuri de venituri;
 1. Date statistice privind numărul instituţiilor publice de protecţie socială pentru persoanele adulte cu handicap (rezidenţiale şi nerezidenţiale), cheltuielile acestora;
 1. Raport de activitate privind unitaţiile protejate ;
 1. Proiecte cu finanţare externă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

Raport de aplicare a Legii nr. 544 din 2001

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi