Selecție publică de proiecte din cadrul PIN 2017

Selecția publică de proiecte din cadrul PIN 2017

ANPD invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii convențiilor de finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului de Interes Național – sesiunea de finanțare 2017.

În acest sens, ANPD publică următoarele documente:

Anunțul de participare la selecţia publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Național – sesiunea de finanțare 2017

Decizie aprobare Ghidul solicitantului – sesiunea de finanțare 2017

Ghidul solicitantului pentru selecția publică de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional – sesiunea de finanțare 2017

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități 271/04.11.2016, privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

PIN 2017 – Formularul 1 – Cererea de solicitare a finanțării

PIN 2017 – Formularul 2 – Propunere tehnică și financiară

PIN 2017 – Formularul 3 – Declarația de imparțialitate

PIN 2017 – Formularul 4 – Declarație pe proprie răspundere

PIN 2017 – Formularul 5 – Declarație privind capacitatea profesională

PIN 2017 – Formularul 6 – Acord de parteneriat

PIN 2017 – Formularul 8 – Declarație privind spațiile și dotările folosite

PIN 2017 – Formularul 9 – Curriculum vitae (Europass)


Raport soluționare contestații PIN 2016

Publicat în data de 19.01.2017


Raport FINAL PIN 2016

Publicat în data de 05.01.2017


Clarificări la selecția publică de proiecte din cadrul PIN

Clarificări la selecția publică de proiecte din cadrul PIN – II –

Clarificări la selecția publică de proiecte din cadrul PIN – III –

Clarificări la selecția publică de proiecte din cadrul PIN – IV –

Accesează documentația privind selecția publică de proiecte din cadrul PIN

De asemenea, ai putea dori...

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi