Servicii Sociale

Furnizori și servicii care se pot acredita/licenția, documente necesare și pași de urmat pentru acreditarea și licențierea serviciilor sociale

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi