Tehnologie asistivă

                                                      

Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164

Cerere acordare voucher

Angajament

Recomandarea medicului specialist privind acordare de tehnologie asistivă

Cerere privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilorproducătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces

Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare

Lista furnizori 13.02.2020 


FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive’

Persoane care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului:

1.Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

2.Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;

3.Persoane în vârsta de muncă.

ETAPA 1

CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ?

Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:

– carte de identitate;

– adeverință medicală;

– ultimul document de studii.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

-înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;

-acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

PERSOANA CU DIZABILITĂȚI

– semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;

-participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

ETAPA 2

CE FAC MAI DEPARTE?

Persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI unde depune următoarele documente:

I.Cerere pentru acordarea voucherului;

II.Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);

III.Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

IV.Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;

V.Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

ETAPA 3

CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI?

-DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;

-ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite;

-Persoana cu dizabilități

  • ridică voucherul de la DGASPC;
  • prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
  • primește produsul din Lista cu produse.

 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi