Lista privind bunurile primite cu titlu gratuit

În conformitate cu prevederile Legii nr.251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi face cunoscut faptul că în cursul anului 2015, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către funcționarii publici din cadrul acesteia.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi