Proiecte în dezbatere

Termenul de depunere a propunerilor, sugestiilor sau observațiilor este 28.06.2019, la adresa de email: dezbateri@anpd.gov.ro
Postat în data de 13.06.2019

Proiectul Instrucțiunii președintelui ANPD  privind modul de completare a Raportului de evaluare complexă.
Propuneri sau observații pot fi transmise pe adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro.

Postat în data de 12.11.2018


MINUTA dezbaterii publice a Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap și a Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, care a avut loc în data de 16 octombrie 2018, la sediul ANPD 

însoțită de:

Metodologie restructurare

Metodologie reorganizare

Anexă fișă evaluare beneficiar

Anexă fișa centrului

modificate conform celor stabilite în cadrul ședinței.

Recomandări scrise și justificări ANPD:

Postat în data de 02.11.2018


Anunț privind organizarea unei dezbateri publice privind proiecte de acte normative inițiate de ANPD

Postat în data de 09.10.2018


Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

Decizie pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

Fișa de evaluare a beneficiarului

Fișa centrului rezidențial

Proiectul este în dezbatere publică pentru 30 de zile lucrătoare (05.09-15.10.2018). Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii pe adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, până la data de 21.09.2018.

Postat în data de 05.09.2018


Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

Decizie pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap

Fișa de evaluare a beneficiarului

Proiectul este în dezbatere publică pentru 30 de zile lucrătoare (05.09-15.10.2018). Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii pe adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, până la data de 21.09.2018.

Postat în data de 05.09.2018


Proiectul de Decizie a președintelui ANPD pentru aprobarea Graficului de monitorizare privind implementarea Strategiei naționale ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 pentru anul 2018

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi