Adresa

Adresa

Strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, București, CP 010773

Facebook

@AUTORITATEA

Programul de funcţionare

Asset 8

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 08:00 – 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00

Date de contact departamente

Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul - Pentru informații generale , petiții privind activitatea autorității si vouchere sociale

Telefon

0314338090, Tasta 1

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Compartimentul registratură și arhivă electronică

Telefon

0314338090, Tasta 8

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Biroul Licențiere și Autorizări - Pentru Unități Protejate, Licențiere și interpret în limbaj mimico gestual

Telefon

0314338090, Tasta 2

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Serviciul Proiecte și Programe

Pentru informații despre proiecte, PNRR, și linii de finanțare ONG-uri:

Telefon

0314338090, Tasta 3

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Pentru informații despre PIN-uri:

Telefon

0314338090, Tasta 4

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Serviciul Coordonare Implementare Convenție - Pentru informații privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cardul - legitimație de parcare

Telefon

0314338090, Tasta 5

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Serviciul Coordonare Dezinstituționalizare - Pentru informații privind dezinstituționalizarea și drepturile persoanelor cu dizabilități aflate în instituții

Telefon

0314338090, Tasta 6

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ

Telefon

0314338090, Tasta 7

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Serviciul Juridic și Contencios

Telefon

0314338090, Tasta 9

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Secretariatul Comisiei Superioare

Telefon

0314338090, Formați 10

E-mail

Pentru depunere contestații:

contestatie@anpd.gov.ro 

Biroul Statistică și Monitorizare, Suport SNMD

Telefon

0314338090, Formați 11

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

E-mail Suport SNMD

snmd.bms@anpd.gov.ro

Compartimentul Corp Control

Telefon

0314338090, Formați 12

E-mail

registratura@anpd.gov.ro

Cabinet Președinte/vicepreședinte

E-mail

cabinet@anpd.gov.ro

Relaţii cu presa

Persoană desemnată

Cornelia Mandu

Telefon

0314338090, Tasta 2

E-mail

cornelia.mandu@anpd.gov.ro

Abrevieri

SNMD – Sistem Național de Management privind Dizabilitatea