Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi este autoritatea centrală română, în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu rol în coordonarea activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborarea politicilor, strategiilor şi standardelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigurarea urmăririi aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, conform Hotărârii de Guvern nr. 234 din 2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Autoritatea este desemnată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010 și  duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

În acord cu misiunea si valorile ANPDPD, direcțiile de acțiune planificate sunt :

– planificare strategică

– simplificare administrativa

– digitalizare

– extinderea rețelei de servicii sociale

– reglementarea procesului de dezinstitutionalizare

– asigurarea finanțarii din surse publice și surse externe

– cooperare interinstitutionala și participare publicå

ANPDPD isi propune consolidarea unei societăți incluzive în care persoana cu dizabilități să își atingă potențialul optim de dezvoltare, fără discriminare.

Suntem o voce, nu un ecou sintetizează astfel valorile asumate de ANPDPD: responsabilitate, asumare, curaj și inovație.

Istoric

Secțiunea include o prezentare cronologică a instituțiilor care au avut ca obiect de activitate protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivelul administrației publice centrale din România.

Conducere

Sectiunea conține detalii despre echipa managerială ANPDPD și agenda instituțională.

Organizare

Secțiunea conține organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare ANPDPD

Lista instituțiilor aflate în coordonare

Secțiunea conține datele de contact ale direcțiilor generale de asistență socială și protecția socială din România.

Cadru legislativ general

Secțiunea conține principalele acte normative în vigoare care reglementează domeniul dizabilității în România.

Programe şi strategii

Secțiunea conține descrierea programelor și a strategiilor ANDPDP ce sunt utilizate ca resurse și instrumente în activitatea de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Rapoarte şi studii

ANPDPD publică anual un raport de activitate privind activitatea instituției, structurat pe obiective asumate și rezultate obținute. Raportul este completat de studii, cercetări realizate în domeniul dizabilității pe diferite teme de interes național.

Carieră

Secțiunea conține anunțurile pentru posturile vacante și rezultatele concursurilor lansate de ANPDPD.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

HG – Hotărâre de Guvern