Puteți consulta pe această pagină actele normative în vigoare care reglementează domeniul dizabilității în România. Link-ul extern face trimitere la portalul legislativ gestionat de Ministerul Justiției.

Legea nr. 7/2023

Privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

LEGEA nr. 8 din 24 ianuarie 2016

Privind înființarea mecanismelor prevăzute de convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012

Privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011

Legea asistenţei sociale

LEGEA nr. 221 din 11 noiembrie 2010

Pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007

LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006

Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004

Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 1543/2022

Pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030

Hotărârea nr. 490/2022

Pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă” 2022-2027

HOTĂRÂRE NR. 234/2022

Privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

HOTĂRÂRE nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015

Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

HOTĂRÂRE nr. 268 din 14 martie 2007

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap