Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități  prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Date de contact responsabil protecția datelor: Andrei Simion, consilier Direcția Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

tel.0314 338 090, email: gdpr@anpd.gov.ro

Mai multe informaţii privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date găsiți pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Informare privind aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679

Format PDF.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

LINK EXTERN

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

UE – Uniunea Europeană

RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor

CE – Conformitate Europeană