Codul de conduită, etică și integritate

Secțiunea cuprinde codul de conduită, etică și integritate care trasează linii directoare privind comportamentul profesional al personalului și colaboratorilor ANPDPD.

Lista cuprinzând cadourile primite

Secțiunea cuprinde cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora.

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Secțiunea include informații despre mecanismul de raportare a incălcărilor legii implementat de ANPDPD.

Agenda de integritate organizațională

Secțiunea cuprinde declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională adoptată de Președintele ANPDPD.

Planul de integritate al instituţiei

Secțiunea conține informații despre măsurile și indicatorii strabiliți în planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul ANPDPD în anul 2022.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi