POCA – Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanța cu SCAP

Cod proiect SIPOCA/MySMIS: 618/127529

Autoritatea națională pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități

36 de luni (august 2019- aprilie 2023)

15.013.626,47 lei

Accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități concomitent cu proiectarea politicii publice si a instrumentelor de lucru pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate si prevenirea re/instituționalizării.

Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate si prevenirea re/instituționalizării, bazata pe dovezi obținute din evaluarea ex ante.

Proiectarea instrumentelor de lucru în domeniul serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități.

Realizarea coordonării la nivel interinstituțional pentru evitarea suprapunerilor de inițiative și evitarea dublei finanțări

300 de persoane, din care:

 • Personal de conducere din cadrul ANDPDCA/ANPDPD, ANPIS, MMPS, MS, MLPDA: 12
 • Personal de execuție din cadrul ANDPDCA/ANPDPD, MMPS, MS, MLPDA, MT, ANPIS: 50
 • Personal de conducere și de execuție din cadrul Consiliilor Județene: 82
 • Personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriilor sectoarelor municipiului București și DGASMB: 15
 • Personal de conducere și de execuție din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București: 141
 1. Realizarea diagnozei complexe a situației instituțiilor rezidențiale publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități în perspectiva realizării dezinstituționalizării și prevenirii instituționalizării
 2. Realizarea diagnozei complexe a serviciilor pentru persoane adulte cu dizabilități de la nivelul comunității
 3. Elaborarea ghidului privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare în corelare cu dezvoltarea unei aplicații informatice pentru evaluarea persoanelor cu dizabilități și a centrelor rezidențiale
 4. Analiza strategiilor județene pentru dezvoltarea serviciilor sociale
 5. Elaborarea propunerii de politici publice pentru prevenirea instituționalizării și accelerarea procesului de dezinstituționalizare
 6. Elaborarea instrumentelor de lucru pentru implementarea metodologiei de reorganizare si/sau a planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale publice în procesul de tranziție a persoanelor cu dizabilități din instituții rezidențiale în servicii alternative din comunitate
 7. Elaborarea instrumentelor de lucru pentru monitorizarea persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc sistemul rezidențial
 8. Elaborarea instrumentelor de lucru și a instrucțiunilor aferente pentru verificarea conformării centrului rezidențial la standardele specifice de calitate

Propunere de politici publice pentru prevenirea instituționalizării.

Instrumente de monitorizare și control a standardelor în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap.

Manager de proiect: Petre Dinica, petre.dinica@anpd.gov.ro

Evenimente și comunicate de presă

Conferință națională de închidere a proiectului

Postat în data de 13.06.2023. 

Comunicat de presă - Conferință națională cu focalizare pe proiectul de politici publice pentru prevenirea instituționalizării și accelerarea procesului de dezinstituționalizare

Postat în data de 21.04.2023. Format PDF.

Conferința de lansare a proiectului - Documente prezentate

Postat în data de 17.02.2020. Format PPT.

Conferința de lansare a proiectului - Raport eveniment

Postat în data de 17.02.2020. Format PDF.

Conferința de lansare a proiectului - Comunicat de presă

Postat în data de 17.02.2020. Format PDF.

Atelier de lucru - diseminarea Raportului de diagnoză complexă a situației instituțiilor rezidențiale publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități (Volumul I)

Postat pe data de 21.07.2021. Format PDF.

Conferința de consultare a proiectului de politici publice - Comunicat de presă

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a organizat, în data de 03 octombrie 2022, la Grand Hotel Continental București, în intervalul orar 10.00-14.00, Conferința de consultare a proiectului de politici publice în cadrul proiectului ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA / SMIS2014+618 / 127529, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

La eveniment au participat conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, ai Băncii Mondiale, ai autorităților publice centrale, ai tuturor Direcțiilor Generale de Assitență Socială și Protecția Copilului de la nivel național, precum și reprezentanți ai Organizațiilor Neguvernamentale relevante ale societății civile.

Postat în data de 04.10.2022. Format PDF.

Monitorizare proiect

Informatii subactivitatea A 1.1 – Metodologia pentru colectarea de date în vederea realizării diagnozei complexe a situației instituțiilor rezidențiale publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități

Postat în iunie 2020. Format PDF.

Informații subactivitatea A6.1- Metodologia pentru monitorizarea implementării organizării și a restructurării centrelor rezidențiale

Postat în februarie 2021. Format PDF.

Livrabile

Livrabil A 2.2 – Raport de diagnoză complexă a serviciilor pentru persoane adulte cu dizabilități de la nivelul comunității (RO)

Postat în iunie 2022. Format PDF.

Livrabil A 4.2 – Raport de analiză a strategiilor județene de dezvoltare a serviciilor sociale (RO)

Postat în iunie 2022. Format PDF.

Livrabil A 6.2 – Raport de analiză a implementării planurilor individualizate pentru persoanele adulte cu dizabilități (RO)

Postat în iunie 2022. Format PDF.

Livrabil A 1.2 – Raport de diagnoză complexă a situației instituțiilor rezidențiale publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități, Volumul 1 (RO)

Postat în februarie 2022. Format PDF.

Livrabil A 4.1 – Metodologia pentru evaluarea strategiilor județene pentru dezvoltarea serviciilor sociale și un set de indicatori pentru evaluarea strategiilor județene (RO)

Postat în februarie 2022. Format PDF.

Livrabil A 6.1 – Primul raport de monitorizare a implementării reorganizării și restructurării centrelor rezidențiale (RO)

Postat în februarie 2022. Format PDF.

Livrabil A 2.1 – Metodologie pentru colectarea de date în vederea realizării diagnozei complexe a serviciilor pentru persoane adulte cu dizabilități de la nivelul comunității (RO)

Postat în aprilie 2021. Format PDF.

Livrabil A6.1 –Metodologia pentru monitorizarea implementării organizării și a restructurării centrelor rezidențiale (RO)

Postat în februarie 2021. Format PDF.

Livrabil A1.1 – Metodologia pentru colectarea de date în vederea realizării diagnozei complexe a situației instituțiilor rezidențiale publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități (RO)

Postat în iunie 2020. Format PDF.