POC – Programului Operațional Competitivitate  2014-2020

Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de eguvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data

Secțiunea  E: Guvernare și open data

Cod MySMIS 127682

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD)

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

52 de luni (iulie 2019 – noiembrie 2023)

45.042.464 lei

Dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificat de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali.

  1. eficientizarea interacțiunilor între ANPDPD, CSEPAH, DGASPC-uri și CEPAH-uri cu beneficiarii direcți (cetățenii) din domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități, prin crearea de interfețe bidirecționale prin care se pot depune cererile și dosarele în format electronic (scanat), care să permită urmărirea stadiului aprobării dosarului și transmiterea (tot electronic) a deciziei analizei dosarului;
  2. creșterea eficienței activității ANPDPD și CSEPAH (la nivel central) și DGASPC-uri  / CEPAH prin implementarea unui sistem informatic de management de cazuri care să permită utilizatorilor înregistrați din cadrul ANPDPD, CSEPAH, DGASPC, CPC și CEPAH să creeze și să gestioneze dosarele persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, să urmărească, în mod centralizat, capacitățile de la nivelul centrelor rezidențiale și nerezidențiale de protecție socială și să permită utilizatorilor înregistrați din cadrul ANPDPD să aibă acces mult mai rapid la informațiile înregistrate în noul sistem informatic de la nivelul DGASPC-urilor;
  3. eficientizarea activității de la nivelul ANPDPD și DGASPC-uri prin introducerea de funcționalități de gestionare informatică a activității de tip registratură (intrare-ieșire) on-line pentru/către cetățeni, mediul privat și alți parteneri instituționali și fluxuri automate de documente
  4. eficientizarea activității de la nivelul ANPDPD, CSEPAH și DGASPC-uri, inclusiv CEPAH și CPC, prin introducerea de funcționalități de scanare și arhivare electronică a dosarelor persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, permițându-se astfel si urmărirea și consultarea lor în format electronic;
  5. centralizarea managementului obligațiilor de plată a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilități, rezultând astfel o diminuare a posibilității apariției de erori și fraude, SNMD urmând a gestiona listele cu obligațiile de plată care vor fi transmise către ANPIS pentru execuția efectivă a plăților, fie direct către beneficiari, fie direct către furnizorii de servicii;
  6. luând in considerare faptul ca atât ANPDPD cat si MMSS sunt instituții care au drept de inițiere si avizare de acte normative cu impact asupra domeniului protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, sistemul va permite schimbul bidirectional de date intre ANPDPD si MMJS.

Direcțiile Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului din cadrul fiecarui județ, respectiv 41 de județe, plus sectoarele Municipiului Bucuresti, respectiv 6 sectoare, constituie grupul ținta al proiectului.Beneficiarii indirecți sunt persoanele cu dizabilitați, familiile sau membrii familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilitați, reprezentanții legali ai persoanelor cu dizabilitați.

A1. Management de proiect       

A2. Implementarea soluției informatice

A3. Instruirea echipei de proiect

A4. Informare si publicitate

Platforma naționala centralizata pentru colectarea, stocarea si distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți si copii cu certificate de încadrare în grad si tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) catre autoritațile publice centrale si locale, beneficiari individuali si parteneri instituționali. Sistemul va permite si gestionarea si emiterea cardului european de dizabilitate.

Pentru suport SNMD: snmd.bms@anpd.gov.ro

Telefon 0314338090, formați 11

Manager proiect Clara Munteanu, email: clara.munteanu@anpd.gov.ro

Informări

Rezultate finale recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice

Postat în data de 22.11.2019. Format PDF.

Rezultate finale recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice

Postat în data de 22.11.2019. Format PDF.

Rezultate evaluare și selecție dosare expert extern – expert IT hardware/software

Postat în data de 15.11.2019. Format PDF.

Rezultate evaluare și selecție dosare expert extern – expert achiziții publice

Postat în data de 15.11.2019. Format PDF.

Anunț recrutare și selecție expert extern – expert IT hardware/software

Postat în data de 04.11.2019. Format PDF.

Formulare recrutare

Postat în data de 04.11.2019. Format DOC.

Anunț recrutare și selecție expert extern – expert achiziții publice

Postat în data de 04.11.2019. Format PDF.

Formulare recrutare

Postat în data de 04.11.2019. Format DOC.

Rezultate recrutare și selecție experți extern

Postat în data de 29.10.2019. Format PDF.

Anunț recrutare și selecție experți externi

Postat în data de 18.10.2019. Format PDF.

Formulare recrutare

Postat în data de 04.11.2019. Format DOC.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu dizabilități

SNMD – Sistem Național de Management privind Dizabilitatea

CSEPAH – Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

CEPAH – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

CPC – Comisia pentru Protecția Copilului

ANPIS – Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

MMSS – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

MMJS – Ministerul Muncii și Justiției Sociale

A 1.1 – Activitatea 1.1