ANPD a lansat selecția publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi– sesiunile 1-2. Anunțurile de participare, ghidurile solicitantului, ordinele de aprobare, clarificările și rapoartele de evaluare  pot fi descărcate de pe această pagină.

Cadru de finanțare

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2017

Format PDF.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

Format DOC.

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

Format PDF.

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 596/25.04.2017

Privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017.

Format PDF.

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 168/14.06.2017

Pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017.

Format PDF.

Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2017 – publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 53 din 20.03.2017

Format PDF.

Selecție publică de proiecte sesiunea 2

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2017 – sesiunea 2

Postat în data de 27.07.2017. Format PDF.

Raport final ONG 2017 – Sesiunea 2

Postat în data de 25.08.2017. Format PDF.

Selecție publică de proiecte sesiunea 1

Clarificări I

Postat în data de 05.07.2017. Format PDF.

Raport selecție ONG 2017

Postat în data de 19.07.2017. Format PDF.

Abrevieri

ANPD – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

ONG – Organizația neguvernamentală