ANPD a lansat selecția publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi– sesiunile 1-2. Anunțurile de participare, ghidurile solicitantului, ordinele de aprobare, clarificările și rapoartele de evaluare  pot fi descărcate de pe această pagină.

Cadru de finanțare

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 850/2018

Pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018 – sesiunea 2.

Format PDF.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2018 – sesiunea 2

Postat în data de 27.07.2017. Format PDF.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2018

Format PDF.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018

Format DOC.

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018

Format PDF.

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1085/2018

Privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018.

Format PDF.

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 187/2018

Pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018.

Format PDF.

Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2017 – publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 53 din 20.03.2017

Format PDF.

Selecție publică de proiecte sesiunea 2

Clarificări 1

Postat în data de 05.10.2018. Format PDF.

Clarificări 2

Postat în data de 12.10.2018. Format PDF.

Raport sesiunea 2

Postat în data de 22.10.2018. Format PDF.

Raport contestații – sesiunea 2

Postat în data de 31.10.2018. Format PDF.

Selecție publică de proiecte sesiunea 1

Clarificări I

Cu privire la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018.

Postat în data de 28.06.2018. Format PDF.

Raport în vederea atribuirii convențiilor de finanțare nerambursabilă 2018

Postat în data de 15.06.2018. Format PDF.

RAPORT al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor depuse

Ca urmare a comunicării rezultatului evaluării din cadrul Selecţiei publice de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2018.

Postat în data de 28.06.2018. Format PDF.

Abrevieri

ANPD – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

ONG – organizația neguvernamentală