Asistentul personal profesionist

Secțiunea cuprinde informații despre profesia de asistent personal profesionist (APP) și procedura de atestare.

Asistentul personal

Secțiunea cuprinde informații despre profesia de asistent personal (AP).

Licențierea serviciilor sociale

Secțiunea cuprinde informații despre serviciile sociale și procedura de licențiere în baza stadardelor minime de calitate.

Harta serviciilor sociale

Secțiunea cuprinde datele de contact ale serviciilor sociale rezidențiale (CIA, CABR, CPVI,LP, CR/CCz), din comunitate (CZ,CSRNA, SAS) și ale serviciilor sociale la domiciliu (SID,EM) existente în fiecare județ din România.

Control și monitorizare

Secțiunea cuprinde informații despre activitatea de control realizată de ANPDPD pentru verificarea aplicării legislaţiei din domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilității de către instituţiile publice, persoanele juridice sau fizice.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

CIA – Centrul de Îngrijire și Asistență

CAbR – Centrul de Abilitare și Reabilitare

CPVI – Centru de Pregatire pentru Viață Independentă

LP – Locuință Protejată

CR – Centru Respiro

CCz – Centru de Criză

CZ – Centru de Zi

CSRNA – Centru de Servicii de Abilitare Reabilitare Neuromotorii Ambulatorii

SAS – Servicii de Asistenta și Suport

SID – Servicii de Îngrijire la Domiciliu

EM – Echipa Mobilă