Consultare publică

Secțiunea include proiectele de acte normative aflate în procesul de consultare publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică pentru colectare de propuneri și recomandări.

Dezbateri publice

Secțiunea cuprinde informaţiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative.

Proiecte de acte normative adoptate

Secțiunea include proiecte de acte normative adoptate, publicate în formele proiectelor iniţiate şi adoptate de ANPDPD, însoţite de forma iniţială şi cele intermediare, rezultate în urma procesului de consultare publică.

Responsabil pentru relația cu societatea civilă

Secțiunea include datele de contact ale persoanei delegate de ANPDPD pentru relația cu societatea civilă.

Statistici

Secțiunea conține date și analize statistice privind numărul persoanelor cu dizabilități pe regiuni de dezvoltare, pe județe, pe tipuri de handicap, pe grupe de vârstă și sex.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi