Proiecte de acte normative aflate în consultare publică

Ordin privind aprobarea Ghidului privind instrumentele de lucru pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 22.03.2024 - 31.03.2024. 
Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 22.03.2024. Format DOC.

Ordin privind aprobarea modelului de adeverință în vederea certificării periodelor de încadrare în grad de handicap, necesare aplicării prevederilor art. 58 și 59 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 02.03.2024 - 11.03.2024. 
Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 01.03.2024. Format DOC.

Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021, prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr.635/2022 pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 05.12.2023 – 14.12.2023.
Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 04.12.2023. Format DOC.
Postat în data de 04.12.2023.

Ordin privind aprobarea setului de standarde de locuire incluzivă în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a metodologiei de acordare, de organizare şi funcţionare, de finanţare şi monitorizare a locuinţelor din reţeaua de locuire incluzivă (cu anexa la ordin Setul de standarde de locuire incluzivă în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilităţi și metodologia de acordare, de organizare şi funcţionare, de finanţare şi monitorizare a locuinţelor din reţeaua de locuire incluzivă, cu anexa la Setul de standarde de locuire incluzivă în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilităţi și metodologia de acordare, de organizare şi funcţionare, de finanţare şi monitorizare a locuinţelor din reţeaua de locuire incluzivă)

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect (cu anexa la ordin, anexa la setul de standarde).
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 07.07.2023 – 16.07.2023.
Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 06.07.2023. Format DOC.
Postat în data de 06.07.2023.

Ordin privind aprobarea instrumentarului de colectare şi raportare a datelor utilizat pentru a culege datele necesare pentru calcularea indicatorilor, precum și a modelelor rapoartelor de monitorizare și evaluare pentru monitorizarea implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (cu anexa nr 1 la ordin fisa de progres, anexa nr 2 la ordin raport referinta, anexa nr 3 la ordin raport de monitorizare)

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect (cu anexa 1, anexa 2 și anexa 3).

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 04.04.2023 – 13.04.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 03.04.2023. Format DOC.

Postat în data de 03.04.2023.

Ordin privind aprobarea Metodologiei de finanțare a serviciilor sociale de tip rezidențial prevăzute la art.51 alin.(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 31.03.2023 – 09.04.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 30.03.2023. Format DOC.

Postat în data de 30.03.2023.

Ordin privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță corespunzători acestora privind procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, planificate la nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 28.03.2023 – 06.04.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 27.03.2023. Format PDF.

Postat în data de 27.03.2023.

Ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului național pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 22.03.2023 – 31.03.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 21.03.2023. Format DOC.

Postat în data de 21.03.2023.

Forma finală rezultată ca urmare a preluării observațiilor, propunerilor și opiniilor transmise la proiectul de Ordin-card-legitimatie-parcare

Privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Postat în data de 27.02.2023. Format DOC.

Forma finală rezultată ca urmare a preluării observațiilor, propunerilor și opiniilor transmise la proiectul de Ordin

Privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Postat în data de 22.02.2023. Format DOC.

Minuta dezbaterii publice din data de 16.02.2023

Privind proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Postat în data de 17.02.2023. Format PDF.

Ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind aprobarea Metodologiei de admitere a persoanelor adulte cu dizabilități în mediul rezidențial prevăzută la art. 13 din Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 26.01.2023 – 04.02.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 26.01.2023. Format PDF.

Postat în data de 26.01.2023.

Ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 17.01.2023 – 27.01.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 17.01.2023. Format DOC.

Postat în data de 17.01.2023.

Ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind aprobarea Metodologiei pentru modalitatea de acordare de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități aduce la cunoștința publicului textul acestui proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010773 sau la adresa de e-mail: dezbateri@anpd.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 10.01.2023 – 20.01.2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 10.01.2023. Format DOC.

Postat în data de 10.01.2023.

Formular pentru colectarea propunerilor

Persoana responsabilă de colectarea propunerilor este Marinela Ciobanu, Consilier Monitorizare și Statistici, email: dezbateri@anpd.gov.ro

    Pentru trimiterea formularului cel puțin câmpurile marcate cu „(câmp obligatoriu)” trebuie să fie completate.