Cadru general

Secțiunea cuprinde informații despre accesibilitate din perspectiva cadrului legal existent:

  • Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000
  • Legea nr. 232/2022 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor

Tehnologie asistivă

Secțiunea cuprinde informații despre tehnologie asistivă și oportunitățile de finanțare a persoanelor cu dizabilități pentru achiziționarea produselor asistive.

Adaptare rezonabilă

Secțiunea cuprinde informații despre adaptarea rezonabilă a locului de muncă și despre oportunitățile de finanțare a angajatorilor.

Profesii reglementate

Secțiunea cuprinde informații despre profesiile reglementate de către ANPDPD care contribuie la accesibilizarea mediului fizic, comunicațional și informațional.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități