Rapoarte

Rapoartele de activitate din perioada 2016-2021 au fost preluate de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) și de la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) și pot fi consultate aici

Studii

ANPDPD publică studiile și cercetările realizate in diferite proiecte implementate pe tema dizabilității. Publicațiile sunt protejate de legea drepturilor de autor. Copierea și/sau transmiterea fără permisiune a unor părți din aceste studii poate constitui o încălcare a legislației în vigoare. Pentru a obține permisiunea de a fotocopia sau a retipări orice fragment, vă rugăm să transmiteți o solicitare în acest sens către ANPDPD.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

ANDPDCA – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

ANPD – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități