Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România

Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate

Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Sistem național de management privind dizabilitatea

Sprijinirea operaționalizării reformelor în domeniul protecției sociale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa

Justice has no gender