La nivel central, măsurile de accelerare a procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități cuprind:

 1. Înființarea Comitetului național pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării, cu rol consultativ și ai cărui membri desfășoară activitate neremunerată. Din cadrul acestui comitet fac parte:
  1. reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale la nivel de secretar de stat, coordonator al domeniului asistenței sociale;
  2. reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, ai instituțiilor care funcționează în subordinea, respectiv sub autoritatea acestuia;
  3. reprezentanți ai punctelor de contact înființate în conformitate cu Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale;
  4. reprezentanți ai organizațiilor de autoreprezentanți, ai organizațiilor persoanelor cu dizabilități, desemnați prin ordin al președintelui Autorității la propunerea conducerii acestora.
 2. În cadrul activității se analizează stadiul realizării scopului, obiectivelor, măsurilor și indicatorilor-cheie de performanță.
 3. Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului național pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legislație aplicabilă

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Comitetului național pentru accelerarea procesului

Format PDF.

Ordin privind componeța Comitetului Național pentru accelerarea procesului

Format PDF.

Ordin privind înființarea Comitetului Național

Format PDF.

Minutele ședinței

Minuta ședinței Comitetului Național din 14.02.2024

Format PDF.