Obiectiv: crearea unui culturi organizaționale de integritate și a unui climat etic care să determine personalul și colaboratorii ANPDPD să acționeze cu încredere reciprocă și profesionalism în interesul cetățeanului

Valori:

  • Responsabilitate
  • Profesionalism
  • Integritate
  • Transparență

Ordin 16-05.01.2023 Codul de conduită, etică, integritate al ANPDPD

Actualizat la data de 25.02.2022. Format PDF.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități