Harta serviciilor sociale rezidențiale

Selectați fiecare județul de pe harta României pentru a identifica toate serviciile sociale de tip rezidențial (CIA, CAbR, CPVI,LP, CR/CCz).

Harta serviciilor sociale în comunitate

Selectați fiecare județul de pe harta României pentru a identifica toate serviciile sociale din comunitate (CZ,CSRNA, SAS).

Harta serviciilor sociale la domiciliu

Selectați fiecare județul de pe harta României pentru a identifica toate serviciile sociale oferite la domiciliu (SID,EM).

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

CIA – Centrul de Îngrijire și Asistență

CAbR – Centrul de Abilitare și Reabilitare

CPVI – Centru de Pregatire pentru Viață Independentă

LP – Locuință Protejată

CR – Centru Respiro

CCz – Centru de Criză

CZ – Centru de Zi

CSRNA – Centru de Servicii de Abilitare Reabilitare Neuromotorii Ambulatorii

SAS – Servicii de Asistenta și Suport

SID – Servicii de Îngrijire la Domiciliu

EM – Echipa Mobilă