Interpretul al limbajului mimico-gestual

264316

 • Facilitează interacțiunea pozitivă între organizațiile internaționale, între grupuri sau indivizi ce provin din culturi diferite și promovează integrarea acestora în cadrul unei comunități
 • Traduce textul în limbajul mimico-gestual, păstrând sensul și nuanțele textului original, fără a adăuga, a modifica sau a omite nimic și evitând exprimarea de sentimente și opinii personale.
 • Studiază structura mesajului și păstrează toate caracteristicile mesajului original (nuanțe, context etc.) în procesul de interpretare
 • Corelează cuvintele și expresiile cu elementele corespunzătoare, asigurându-se în același timp că mesajul și nuanțele textului original sunt păstrate.
 • Interpretează în/din limbaj mimico-gestual cu decalaj de timp, după două sau mai multe propoziții, corect și complet și pe bază de notițe (interpretare consecutivă)
 • Interpretează în/din limbaj mimico-gestual cu precizie și în întregime în același ritm, cu decalaj minim de timp (3-4 secunde) – Interpretare simultană
 • Analizează textul inaintea traducerii pentru a înțelege mesajele transmise și nuanțele textului original care trebuie tradus.
 • Consultă sursele de informare relevante pentru a găsi o sursă de inspirație, pentru a se documenta cu privire la anumite subiecte și pentru a obține informații de context
 • Se documentează periodic cu privire la noutățile din domeniul juridic, social, cultural etc.
 • Organizează activitățile de interpretare în/din limbaj mimico-gestual prin: identificarea caracteristicilor spaţiului în care va avea loc interpretarea, stabilirea poziţiei persoanelor, stabilirea propriei poziții în spațiul special destinat.
 • Planifică realist și corect activitățile în vederea asigurării eficienței comunicării și interpretării în/din limbaj mimico-gestual, în raport cu timpul, cerințele, prioritățile, dificultatea conținutului, context, însușirile persoanelor care comunică etc.
 • Menține legătura cu persoanele cu deficiențe de auz, cu asociațiile acestora, în vederea perfecționării propriilor competențe și îmbogățirii fondului de semne.
 • Asigură accesul persoanei cu deficiențe de auz la informaţii şi la exercitarea rolurilor ei sociale prin intermediul limbajului mimico-gestual.
 1. Conștientizarea dimensiunii interculturale
 2. Respectarea caracteristicilor mesajului original
 3. Traducerea textelor și a conceptelor lingvistice în/din limbajul mimico-gestual
 4. Interpretarea consecutivă în/din limbaj mimico-gestual
 5. Interpretarea simultană în/din limbaj mimico-gestual
 6. Pregătirea activității de interpretare și traducere
 7. Dezvoltarea profesională continuă

Învățământ superior cu diplomă de licență și certificat de absolvire curs autorizat ANC “Interpret în limbaj mimico-gestual”

Conform Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate aprobată prin Ordinul Nr. 671/1640/61 din 24 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, persoanele interesate în obtinerea autorizatiei de interpret al limbajului mimico-gestual, depun la registatura ANPDPD, un dosar ce va contine următoarele documente: cererea pentru eliberarea autorizatiei, copie de pe documentul de identitate, documentul din care reise pregatirea în limbaj mimico-gestual efectuata în România si/sau traducerea necertificata în limba româna a documentului emis într-un stat membru al UE sau al SEE.

Ordinul nr. 671/2007 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate și Metodologia de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Format PDF.

Baza de date Interpreți ai limbajului mimico-gestuali autorizați

Publicat 11.04.2024. Format XLS.

Formulare

Procedura Vizualizare (e-guvernare.ro)

LINK EXTERN

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

COR – Clasificarea Ocupațiilor din Romania

ANC – Autoritatea Naţională pentru Calificări

UE – Uniunea Europeană

SEE – Spațiul Economic European