Datele de contact

Secțiunea conține adresa instituției, programul de funcționare, numerele de telefon și adresa de email pentru fiecare departament din cadrul ANPDPD.

Audiențe

Secțiunea cuprinde programul de audiențe și modalitățile de înscriere ( telefonic sau online).

Petiții

Secțiunea conține modalităție de transmitere a petițiilor (email sau online prin formular electronic).