Dezinstituționalizarea este un obiectiv pe care România și l-a asumat ca stat parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Cadru general

Secțiunea include informații despre procesul de dezinstituționalizare asumat de România, cadru legislativ, direcții de acțiune, obiective și ținte.

Restructurare servicii

Secțiunea include informații despre serviciile sociale residențiale și procesul de restructurare a instituțiilor sociale rezidențiale cu capacitate mare.

Management de caz

Secțiunea include informații despre managemenul de caz, ca metodă obligatorie de lucru în cadrul sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități.

Tranziția la servicii comunitare

Secțiunea include informații despre tranziția de la servicii rezidențiale la servicii in comunitate a persoanelor cu dizabilități din România.

Comitetul național pentru accelerarea procesului de dezinstitutionalizare și de prevenire a instituționalizării

Secțiunea include informații despre activitatea Comitetului național pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități