Informații de interes public

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Format DOC.

Structura organizatorică - organigrama

LINK INTERN

Atribuțiile departamentelor

LINK INTERN

Programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

LINK INTERN

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice

LINK INTERN

Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

LINK INTERN

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

LINK INTERN

Sursele financiare și Buget

LINK INTERN

Bilanţ

LINK INTERN

Programele şi strategiile proprii

LINK INTERN

Listă documente de interes public

LINK INTERN

Lista cuprinzând categoriile de documentele produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Format DOC.

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Format DOC.

Rapoartele de aplicare lege 554

LINK INTERN