Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, ANPDPD adoptă agenda de integritate organizațională prin care:

  • Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025;
  • Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuarea a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea insteresului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
  • Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
  • Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planului de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual și informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
  • Autoevaluează anual și informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025).

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a ANPDPD din 28.02.2024

Format PDF.

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a ANPDPD din 30.10.2023

Format PDF.

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a ANPDPD din 21.06.2022

Format PDF.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

SNA – Strategia Națională Anticorupție