Evaluare grad de handicap

Secțiunea cuprinde informații despre gradele și tipurile de handicap, procedura de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.

Ghid privind obtinerea certificatului de dizabilitate pentru persoanele stramutate din Ucraina

Secțiunea cuprinde informații despre gradele și tipurile de handicap, procedura de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap pentru persoanele stramutate din Ucraina.

Beneficii și facilități

Secțiunea cuprinde informații despre drepturile la asistență socială: beneficii și facilități acordate persoanelor cu dizabilități, reprezentanților legali și însoțitorilor acestora.

Comisia Superioară de Evaluare

Secțiunea cuprinde informații despre rolul și responsabilitățile Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, parte din structura ANPDPD și lista instrucțiunilor metodologice emise de Comisie.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități