• Conform legislației, accesibilitatea presupune ansamblul de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, precum și a mediului informațional și comunicațional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în societate (art.5 Legea 448/2006)
 • Accesibilitatea este un vector esențial pentru incluziune, fiind definit în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități ca un principiu general (art 3), obligație generală a Statelor (art 4) și un domeniu de intervenție specific (art 9).
 • Măsurile prevăzute de Convenție pentru Statele părți includ acțiuni pentru:

a) a elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime şi instrucţiunilor pentru accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia;

b) a se asigura că entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau oferite acestuia ţin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi;

c) a asigura părţilor implicate formare pe problemele de accesibilitate cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi;

d) a asigura, în clădiri şi în alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de înţeles;

e) a furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri şi în alte spaţii publice;

f) a promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului acestora la informaţie;

g) a promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii, inclusiv la internet;

h) a promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii şi sisteme să devină accesibile la costuri minime.

 • Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor contribuie la armonizarea actelor legislative și administrative ale statelor membre UE în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin eliminarea și prevenirea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile.
 • Transpunerea Directivei UE în legislația românească asigură buna funcționare a pieței interne și facilitează comerțul transfrontalier și mobilitatea, încurajând inovarea. Astfel, potrivit actului normativ aprobat de Guvern, trebuie reglementate următoarele produse introduse pe piață după 28 iunie 2025:
  • sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor și sisteme de operare pentru aceste sisteme hardware;
  • echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru servicii de comunicații electronice;
  • echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru accesul la serviciile mass-media audiovizuale;
  • e-readere.
  • terminale de plată pentru autoservire.
 • Totodată, vor trebui asigurate condiții de accesibilitate următoarelor terminale pentru autoservire destinate furnizării de servicii, introduse pe piață după 28 iunie 2025:
  • bancomate;
  • automate pentru bilete;
  • automate de check-in;
  • terminale pentru autoservire interactive care furnizează informații, exceptând terminalele instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant.
 • În ceea ce privește serviciile furnizate consumatorilor, vor trebui accesibilizate, după 28 iunie 2025, următoarele:
  • servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de transmitere utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive (machine-to-machine);
  • servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale;
  • servicii bancare destinate consumatorilor;
  • cărți electronice și software dedicat;
  • servicii de comerț electronic.
 • De asemenea, alte domenii de aplicare se pot referi la serviciile de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, cu excepția serviciilor urbane și suburbane de transport, precum și a serviciilor regionale de transport:
  • site-uri web;
  • servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile;
  • bilete electronice și servicii electronice de emitere a biletelor;
  • furnizarea de informații privind serviciul de transport, inclusiv informații de călătorie în timp real.
 • Un alt domeniu de aplicare se referă la preluarea comunicațiilor de urgență către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112.

Abrevieri

art. – articolul

ONU – Organizația Națiunilor Unite

UE – Uniunea Europeană