Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Modificări cu privire la : unitate protejată autorizată, tehnologie asistivă și de acces, plan individual de servicii, Cardul european pentru dizabilitate, decontare carburant, credite.

LINK EXTERN

Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări cu privire la : unitate protejată autorizată, tehnologie asistivă și de acces, plan individual de servicii, Cardul european pentru dizabilitate, decontare carburant, credite.

LINK EXTERN

Hotărârea Guvernului nr. 1543/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, pentru perioada 2022-2030

Planul de acțiune privind implementarea Strategiei naționale de prevenire a instituționalizării și accelerare a procesului de dezinstituționalizare.

LINK EXTERN

Hotărârea Guvernului nr. 1.444/2022 pentru aprobarea Mecanismului de colectare și monitorizare a datelor pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru modificarea unor acte normative

Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor.

LINK EXTERN

Proiectul de ordin nr. 1914/29.09.2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

Aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

LINK EXTERN

Abrevieri

ONU – Organizația Națiunilor Unite