Structura organizatorică a ANPDPD include 66 de posturi distribuite pe structuri specializate a căror atribuții sunt descrise în Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Ordinul nr. 125 din 2023. Puteți descărca ambele documente: organigrama și Regulamentul de funcționare și organizare ANPDPD de pe această pagină.

organigrama Februarie 2024

Organigrama

Actualizat la data de 07.02.2024. Format DOC.

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF)

Anexa la Ordinul nr. 125 din 07.02.2023. Format PDF.

Regulamentul Intern al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Anexa la Ordinul nr. 133 din 25.03.2022. Format PDF.

1. Dispoziții generale

2. Conducere

3. Președinte

4. Vicepreședinte

5. Cabinetul președintelui

6. Cabinetul vicepreședintelui

7. Compartimentul Audit public intern

8. Compartimentul Corp control

9. Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul

10. Comisia superioară

11. Consiliul de analiză

12. Secretar general

13. Directorul Direcției Drepturi Persoane cu Dizabilități

14. Șefii serviciilor

15. Șefii birourilor

16. Direcția Drepturi Persoane cu Dizabilități

17. Compartimentul Monitorizare și statistici

18. Serviciul Coordonare Implementare Convenție ONU

19. Serviciul Coordonare Dezinstituționalizare Adulți și Tranziția către Viața în Comunitate

20. Serviciul Economic, Resurse umane și Administrativ

21. Compartimentul Financiar contabilitate

22. Compartimentul Resurse umane

23. Compartimentul Achiziții publice

24. Compartimentul Administrativ

25. Serviciul Juridic, Contencios, Licențiere și Autorizări

26. Compartimentul Juridic, contencios

27. Biroul Licențiere și autorizări

28. Serviciul Proiecte și Programe

29. Dispoziții finale

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

ONU – Organizația Națiunilor Unite