• Asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate se face cu implicarea persoanelor cu dizabilități și a societății civile, prin reglementarea managementului de caz ca metodă obligatorie de lucru în cadrul sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități.
  • Implementarea metodei managementului de caz ca metodă de intervenție centrată pe persoană reprezintă o provocare întrucât presupune dezvoltarea unei rețele, la nivel național, de infrastructură caracteristică sistemului de servicii sociale, cu asigurarea tuturor elementelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, precum și de asigurare a personalului de specialitate care să răspundă tuturor nevoilor speciale ale acestei categorii de beneficiari.

Legislație aplicabilă

Legea nr.7/2023

Pentru susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Link extern.

Legea nr.448/2006

Privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Link extern.

Ordinul nr. 1218/2019

Pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Link extern.