Proiecte PIN

Secțiunea include informații despre proiectele finanțate prin Programele de Interes Național, începând din anul 2016 până în prezent.

Proiecte ONG

Secțiunea include informații despre linia de finanțare dedicată organizațiilor non-guvernamentale lansată începând cu anul 2017 până în prezent.

Proiecte europene

Secțiunea include informații despre proiectele cu finanțare europeană implementate începând cu anul 2016 până în prezent.

Abrevieri

PIN – Programe de interes național

ONG – Organizație nonguvernamentală